Juridische verklaring

Juridische verklaring

Juridische verklaring / klachtenclausule

Onze maatschappelijke gegevens

Proteas Verzekeringen NV

Kloosterstraat 57

2460 Kasterlee

BTW 0428.462.757

RPR Turnhout

Verbonden agent, FSMA 030506 A, van KBC Verzekeringen NV

Klachtenclausule

Proteas Verzekeringen NV is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman-insurance.be. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

 

Meer pensioen als zelfstandige?

Denk dan tijdig aan een VAPZ! In onze whitepaper hebben we alles gebundeld wat je moet weten zodat jij zorgeloos kan genieten van een mooi , fiscaal vrindelijke, aanvullend pensioen.